Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
ISOBETADINE 1% NF MONDWATER 200ML READY TO USE
MEDA PHARMA
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/3255700.jpg
ISOBETADINE 1% NF MONDWATER 200ML READY TO USE
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/3255700.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/3255700.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

6,17 € Reserveer
CNK code: 3255700
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  Specifieke vragen?

  Gebruik

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of tandarts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, uw tandarts of uw apotheker.

  Iso-Betadine Mondwater nooit inslikken.

  De aanbevolen dosering is:
  2 tot 3 maal daags gedurende ½ minuut de mond spoelen of gorgelen met een dosis van 15 ml (gegradueerd maatbekertje) iso-Betadine Mondwater.
  De besmette delen 2 tot 3 maal per dag betten met behulp van een met iso-Betadine Mondwateroplossing doordrenkt wattenstaafje.

  De fles is voorzien van een maatbekertje (streepjes bij 5, 10, 15 en 20 ml) en een veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te openen, de dop tegen de klok in opendraaien en gelijktijdig naar beneden drukken. Na gebruik de dop volledig met de klok mee dichtdraaien.

  Bewaren

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaren beneden 30°C.

  Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden (u kunt de datum van eerste opening van de fles noteren in de daartoe voorziene plaats op de doos).

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  In beeld

  Samenstelling

  De werkzame stof in dit middel is polyvidonjodium

  De andere stoffen in dit middel zijn:
  ethanol
  glycerol
  natriumsaccharinaat
  dinatriumfosfaatdihydraat
  citroenzuurmonohydraat
  natriumhydroxide
  levomenthol
  eucalyptol
  kaliumjodaat
  gezuiverd water